“Thai anti-coup protesters”  by Atiwat Silpamethanont

24 – 31 October 2018

Introduction:

The photographs of “Thai anti-coup protesters” this series of photographs is a testimony and I am being the eye-witness during when the General Prayuth Chan -o-cha start announcement the martial law and revolutionary the coup on May 22, 2014. This event caused many Thai anti-coup protesters squared off against soldiers in Bangkok for several days, in a growing show of dissent despite warnings from the ruling junta to end rallies, after the army consolidated all law-making authority.

ในภาพถ่ายชุด ผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร ภาพถ่ายชุดนี้เป็นประจักษ์พยานที่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้ถ่ายทอดผ่านภาพถ่าย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศกฎอัยการศึกษา และกระทำการรัฐประหารโค่นรัฐบาลและยึดอำนาจขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557. ในเหตุการณ์นี้ทำให้มีประชาชนที่ไม่พอใจในการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ในครั้งนี้ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวและชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารของเผด็จการทหาร ถึงแม้จะมีออกกฎหมายและกฎอัยการศึกห้ามมิให้มีการชุมนุมประท้วงแต่ก็ไม่สามารถห้ามให้ประชาชนที่ไม่พอใจการยึดอำนาจในครั้งนี้ออกมาชุมนุมประท้วงได้ การชุมนุมประท้วงในครั้งนั้นกินเวลายึอเยื้อไปประมาณ  1 สัปปดาห์ ก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกติโดยการยึดครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ของรัฐบาลทหารที่นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

About The Artist: Atiwat Silpamethanont

I was born in Manila Philippines in 1981, I am a freelance photojournalist and documentary photographer of Thai-Philippines origin, currently based in Bangkok, Thailand.

I start photographing since high school with my dad camera, after graduating from college I started documentary practice and visual journalism by myself.

I become a freelance photographer since 2009, I am particularly interested in editorial and documentary photography with a humanitarian focus. I won awards from National Geographic Thai photo contest twice in 2015,  2nd prize (Overpopulation in the Philippines) and in 2017, 1st prize(The expatriate workers of Dubai). My reportage was published in Penang Eye View magazine, I also contributor with Demotix Photo Agency, Corbis Photo Agency, and Getty Image. My strength is able to capture people’s emotion and feeling and bringing them to the audience with beautiful and evocative visuals.


อธิวัฒน์ ศิลปเมธานนท์

เกิดที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2524 เป็นช่างภาพข่าวและช่างภาพสารคดีอิสระ สายเลือดไทย-ฟิลิปปินส์ อยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย.

ผมเริ่มต้นถ่ายภาพครั้งแรกเมื่อตอนมัธยมจากกล้องถ่ายรูปของพ่อ หรือจากผมจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาแล้วผมตัดสินใจเริ่มศึกษาการถ่ายภาพเชิงข่าวและสารคดีอย่างจริงจังด้วยตัวเองและผมเริ่มต้นอาชีพช่างภาพอิสระเมื่อปี 2552 และผมมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสารคดีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สังคม

ผมเคยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายสารคดีของ เนชั่นเเนลจีโอการฟิก ฉบับภาษาไทย เมื่อปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ในสารคดีเรื่อง คนจนล้นเมืองในฟิลิปปินส์ และปี 2560 รางวัลชนะเลิศ ในสารคดีเรื่อง แรงงานข้ามชาติในดูไบ ผมเคยมีงานตีพิมพ์ให้กับนิตยสาร ปีนัง อายวิว และผมก็เคยขายงานผ่านทาง เอเจนซี่ เช่น Demotix, Corbis และ Getty. ความสามารถของผมนั้นสามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนออกมาเป็นภาพถ่ายที่สวยงามได้.

For more infomation please visit my website:

atiwat.photoshelter.com